A house in Gevim

משפחת 'לזמי' ביקשו לקחת בית מודרני לחלוטין, הממוקם בקיבוץ גבים הפסטורלי שבדרום ולהתאים אותו לסביבה הטבעית שבו הוא נמצא...