Type: house
Size : 200m2
Location: kfar-yona

עשיתי עליה מארגנטינה לישראל בשנת 2001
ב”פרק הראשון” כעולה חדשה הכרתי המון אנשים שעם חלקם שמרתי על קשר ועם חלקם דרכנו נפרדו והפכו להיות חלק מהעבר שלי, עם המון הסטוריה וסנטימנטים.
‘דמיאן’ הוא שמו של הלקוח שהיה חבר מאוד טוב ב”פרק הראשון” והחברות שלנו המשיכה גם ל”פרק השני” של חיי בארץ.
לא אצליח לדייק עוד כמה תקופות עברנו מאז הפרק הראשון, אבל באיזה יום שלישי אחד הטלפון צלצל ועל המסך ‘דמיאן ארגנטינה’.
בשניה אחת מיליון זיכרונות התעוררו.
מפה לשם מתעדכנים, הוא נשוי+2, אני נשואה+1 ואני נכנסת שוב לתמונה.
דמיאן, כבוד גדול ועיף ענקי היה לי לתכן ולעצב לך את הבית החדש.
תודה רבה רבה שזרמתם איתי, בטחתם בי וננתם לי לבטא את עצמי.

__BR4578-HDR-1__BR4598-2__BR4601-1__BR4618-1__BR4624-HDR-1 - Copy__BR4627-HDR-1 - Copy__BR4632-1 - Copy__BR4641-1__BR4654-1__BR4658-2__BR4670-1__BR4676-1__BR4679-HDR-1__BR4689-1__BR4696-1__BR4698-1__BR4700-1__BR4704-1__BR4724-HDR-1__BR4730-1__BR4734-1__BR4762-1__BR4777-1__BR4783-1

Leave a Reply

%d