Type: house
Size : 150m2
Location: kibutz gevim

משפחת הצבעים
משפחת ‘לזמי’ ביקשו ממני לקחת בית מודרני לחלוטין, הממוקם בקיבוץ גבים הפסטורלי שבדרום ולהתאים אותו לסביבה הטבעית שבו הוא נמצא.
מי שמכיר אותי, יודע שעבודה עם צבעים היא סיפור אהבה מתמשך בשבילי, ולא פחות חשוב הוא למצוא את הפרטנרים לזה, ולשמחתי נפל בחלקי הכבוד והעונג לעבוד עם המשפחה הצבעונית, השמחה והאנרגטית הזו וליצור להם את בית חלומותיהם.

1שער68119 (1)521716201822232425

Leave a Reply

%d bloggers like this: